W związku z wejściem w życie przepisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, od 1 stycznia 2020 roku zostaną wprowadzone zmiany w prawie miejscowym z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gmin należących do Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie.

    Pierwszą  zmianą, jaka wejdzie w życie wraz z nowym rokiem jest nowa stawka opłaty, która została określona na
takim poziomie, aby w całości pokrywała koszty utrzymania systemu. Wzrost stawki  opłaty wynika głównie ze stałego wzrostu cen usług w zakresie unieszkodliwiania odpadów, w szczególności  ich dalszego termicznego przetwarzania, przy jednoczesnym spadku cen surowców pochodzących z wysegregowanych odpadów. Nie bez znaczenia jest też ciągły wzrost ilości odbieranych odpadów, co również ma istotny wpływ na poziom kosztów ich
zagospodarowania. Od 1 stycznia 2020 roku zmianie ulegnie również wzór deklaracji o wysokości opłaty. Natomiast z dniem 1 lipca 2020 r.  zaplanowano  wprowadzenie cztero-frakcyjnej zbiórki „ u źródła” oraz nowego regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach.
    Uchwały wprowadzające powyższe regulacje, a wchodzące w życie z dniem 1.01.2020 r., opublikowane są
Dz.Urz.Woj.Lubel. pod linkami:
http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/WDU_L/2019/5639/akt.pdf

http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/WDU_L/2019/5638/akt.pdf

http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/WDU_L/2019/5637/akt.pdf


inform. przygotował:
Konrad Barej

Dodatkowe informacje