Dnia 10.08.2020 r. odbyło się spotkanie dotyczące cieków wodnych na terenie gminy Podedwórze. Spotkanie miało charakter terenowy.

Wzięli w nim udział:

 1. Henryk Gmitruczuk – Dyrektor PGW WP Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej,
 2. Dawid Kostecki – Zastępca Dyrektora ds. Powodzi i Suszy RZGW w Lublinie,
 3. Monika Mackiewicz – Drąg – Wójt Gminy Podedwórze
 4. Stanisław Zieliński – emerytowany pracownik UG Podedwórze, rolnik
 5. Aleksandra Pirogowicz – Stażysta UG Podedwórze.

Spotkanie rozpoczęło się w Urzędzie Giny Podedwórze o godzinie 10 i trwało do godziny 13:30. Początkowo uczestnicy spotkania udali się w stronę Mostów, gdzie nastąpiły oględziny zbiornika Mosty i przynależnej grobli, a później rzeki Zielawy oraz znajdującej się tam kładki żelbetowej na działce 258 (obręb Mosty). Następnie uczestnicy spotkani dokonali lustracji grobli wzdłuż rzeki Zielawy działkami nr 258, 128 (obręb Antopol) oraz 463 (obręb Hołowno). W Hołownie na wysokości zabudowań sołtysa wsi, uczestnicy skierowali się na drogę asfaltową, a nastepnie na most na drodze powiatowej 1619L pomiędzy miejscowościami Hołowno i Kaniuki. Kolejnym punktem oględzin był most w Kaniukach (działka nr 22), a most żelbetowy w Zaliszczu leżący na działce nr 41 (obręb Hołowno). Następnie uczestnicy udali się na oględziny doprowadzalnika, Rowu Paszenkowskiego oraz Kanału Wieprz-Krzna na granicy Gminy Podedwórze i Jabłoń. Podczas oględzin skontrolowano śluzy, zlewnie, groble i urządzenia wodne.

Wnioski ze spotkania:

 • należy kontynuować koszenie grobli rzeki Zielawy, w niektórych miejscach poszerzając pas koszenia na szerokość całej działki należącej GP Wody Polskie;
 • koszeniem objąć również cieki: Żylawa (od granicy z gminą Dębowa Kłoda) do ujścia do Zielawy) oraz Rów Rzeczka (od przepustu przed lasem „Bór” do betonowego mostu ujścia Zielawy);
 • po 15.08. rozpocząć „hakowanie” roślinności z dna rzeki Zielawy od jazu w Podedwórzu w górę rzeki do zbiornika Mosty;
 • dokonać konserwacji śluz i jazów;
 • w kolejnych etapach: umocnić groble rzeki Zielawy, uzupełnić ubytki spowodowane działalnością bobrów, zlikwidować nieczynne wodopoje;
 • zabezpieczyć środki na dalsze etapy prac na zbiorniku Mosty;
 • przygotować dokumentację na modernizację zbiornika Podedwórze;
 • podjąć rozmowy z rolnikami na temat utrzymania we właściwym stanie melioracji szczegółowej.

 

Na przełomie września i października planowane jest spotkanie z mieszkańcami gminy, na którym omówione zostaną postępy z wykonanych prac. Przedstawiciele Wód Polskich przedstawią plany prac na kolejne lata, jak również poinformują o możliwościach utworzenia spółki wodnej na terenie gminy Podedwórze.

 

Dodatkowe informacje