W związku z informacjami od służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mieszkańców, dotyczącymi utrudnień w dotarciu pod wskazany adres, przypominamy o konieczności prawidłowego oznaczenia posesji.

Właściciele oraz użytkownicy nieruchomości zobowiązani są do umieszczenia w widocznym miejscu na budynku lub na ogrodzeniu (bramie) nieruchomości tablicy z nadanym numerem porządkowym nieruchomości. Tablice z numerami porządkowymi nieruchomości powinny być czytelne, widoczne oraz utrzymywane w należytym stanie.

Pamiętajmy, że prawidłowe oznaczenie posesji w znaczny sposób przyczynia się do szybszego dotarcia na miejsce służb ratunkowych i odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.
Ratownicy poszukujący nieoznakowanej posesji tracą cenne sekundy, minuty, które mogą uratować czyjeś życie.
Warto zadbać o bezpieczeństwo własne i domowników.

Dodatkowe informacje