Gminny Komisarz Spisowy Monika Mackiewicz- Drąg informuje, że decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r.

Pozostałe warunki naboru pozostają bez zmian.

Dodatkowe informacje