Program ponocy dla rolników i producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane wystąpieniem w okresie 2011/2012 ujemnych skutków przezimowania.

Oświadczenia do pobrania w zakładce "FORMULARZE"

Dodatkowe informacje