Urząd Statystyczny w Lublinie realizując zadania wynikające z ustawy o statystyce publicznej prowadzi badania ankietowe w gospodarstwach rolnych.

Szczegóły do pobrania: pismo i ulotka

Dodatkowe informacje