Powiatowy Lekarz Weterynarii w Parczewie zwraca się ponownie z prośbą o rozpowszechnienie w sposób skuteczny i zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy, informacji dotyczącej warunków pozyskiwania przez rolników mięsa ze zwierząt gospodarskich przeznaczonego na użytek własny.

Pisma do pobrania:

 Informacja          Pismo


Dodatkowe informacje