Wójt Gminy Podedwórze ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Podedwórze

1. Działki Nr 130/2 o powierzchni 0,2065 ha nie zabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Mosty gmina Podedwórze

2. Działka Nr 64/1 o powierzchni 1,1854 ha zabudowana budynkiem inwentarskim położona w obrębie ewidencyjnym Bojary

Więcej informacji na www.podedworze.bip.lublin.pl w zakładce "przetargi"

Dodatkowe informacje