Zarząd Województwa Lubelskiego

informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka

,,W dolinie Tyśmienicy i Wieprza”


w ramach środka 4.1. ,,Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” określone w §1 pkt 1 lit. „b – d” rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009r. (Dz.U. Nr 177, poz.1371z późniejszymi zmianami) w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych
od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

I. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:

od 18.03.2013r. do16.04.2013r.

od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00.

Więcej informacji do pobrania w formacjie PDF

Dodatkowe informacje