Zawiadamiam, że w dniu 28 stycznia 2014 roku o godz. 10:00 w świetlicy we wsi Opole, gmina Podedwórze odbędzie się zebranie uczestników scalenia wsi Piechy i części wsi Opole dotyczące podjęcia uchwały w sprawie ustalenia zasad szacunku gruntów na obszarze scalenia gruntów wsi Piechy i części wsi Opole. Uchwała może być podjęta większością trzech czwartych głosów w obecności co najmniej połowy liczby uczestników scalenia. 

Szczegółowe informacje w formacie PDF

__________________________________________________________________

 

Dodatkowe informacje