Wójt Gminy Podedwórze zawiadamia, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej został zamieszczony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Wykaz w formacie PDF

____________________________________________________________

Dodatkowe informacje