Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „ W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” zwraca się z prośbą o  wyrażenie opinii na temat warunków życia w Waszej gminie oraz ocenę funkcjonowania LGR poprzez wypełnienie  ankiet zamieszczonych na stronie LGR. Ankiety są anonimowe, a ich wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu. Ankiety znajdują się na stronie LGR „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” - ANKIETA

Zaproszenie na VIII sesję Rady Gminy Podedwórze 21 listopada 2019 r. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Podedwórze. Rozpoczęcie sesji - godz. 10:00

Wójt Gminy Podedwórze informuje, że Gmina Podedwórze ma zamiar ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Program ma na celu dofinansowanie i rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych, które powstają podczas prowadzenia działalności rolniczej.

W związku z powyższym prosimy rolników posiadających odpady pochodzące z działalności rolniczej, takie jak: folia rolnicza (biała i zielona), siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big - Bag o wypełnienie i dostarczenie ankiety do Urzędu Gminy Podedwórze do Pani Moniki Łukaszuk w terminie do dnia 20 listopada 2019r.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu (83) 379 52 27, Monika Łukaszuk, pok. Nr 5

MIESZKAŃCY GMINY PODEDWÓRZE

 Urząd Gminy Podedwórze informuje, że w dniach 16-17 listopada 2019 roku, na terenie gminy Podedwórze odbędą się ćwiczenia 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej
Ćwiczenia mają na celu zapoznanie żołnierzy z infrastrukturą i terenem gminy Podedwórze.
Podczas ćwiczeń nie będą używane środki pozoracji walki.
Proszę mieszkańców oraz osoby czasowo przebywające na terenie gminy o zachowanie spokoju.


 

W dniu 25 października w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie Gmina Podedwórze reprezentowana przez Wójta Gminy – Monikę Mackiewicz – Drąg  przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Iwony Szymańskiej podpisała umowę na realizację projektu grantowego Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Podedwórze” w ramach Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020

Całkowita wartość projektu wynosi: 1 859 787,94 zł

Dofinansowanie: 1 290 941,23 zł

Projekt zakłada przeprowadzenie termomodernizacji następujących budynków:

  1. Urząd Gminy w Podedwórzu
  2. Zespół Placówek Oświatowych w Podedwórzu
  3. Świetlica w Podedwórzu
  4. Świetlica w Hołownie

Realizacja zadania planowana na lata 2020 – 2022 znacząco wpłynie na poprawę efektywności energetycznej budynków co przyczyni się do zmniejszenia kosztów  ich utrzymania.

o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie podziału województwa lubelskiego na obwody łowieckie, zwanego dalej „Projektem” oraz wyłożeniu Projektu do publicznego wglądu.

Szczegóły w załączniku poniżej

Bialskopodlaska Fundacja Rozwoju zaprasza mieszkańców Gminy Podedwórze do udziału w projekcie „Promocja Przedsiębiorczości na terenie Doliny Zielawy”.

Projekt skierowany jest do osób fizycznych w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy.

Dodatkowe informacje