Organizator- Stowarzyszenie im. Teresy Kras Lublin

Miejsce: Iwonicz(Beskid Niski)

Termin: 21.08.2019 r.  – 31.08.2019 r.

Opłata za 1 dziecko  – 400,00 zł.

Liczba miejsc - 10

Bardzo prosimy zainteresowanych rodziców wysłaniem dzieci na kolonie o zgłoszenie się do Urzędu Gminy Podedwórze – Sekretariat pok. Nr 1, w celu uzyskania bliższych informacji i wypełnieniu dokumentów.

Termin zgłoszeń – 22 lipca 2019 r. (termin ostateczny)

Nr telefonu do kontaktu: 83 379 50 11

Szczegółowe informacje na stronie Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

Wójt Gminy Podedwórze informuje, że w związku z przystąpieniem do realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Podedwórze na lata 2019-2032” od dnia 15 lipca do 11 sierpnia 2019 r. na terenie Gminy Podedwórze przeprowadzana będzie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest.
Inwentaryzację wyrobów zawierających azbest przeprowadzi firma EkoDialog. Osoby wykonujące pracę w terenie posiadać będą imienne upoważnienia z numerem dowodu osobistego podpisane przez Wójta Gminy Podedwórze.

Zgodnie z raportem IUNG - PIB w Puławach dotyczącym wystąpienia warunków suszy w Polsce za okres 05 (1.V - 30.VI) w województwie lubelskim na poziomie Gminy Podedwórze zagrożenie suszą stwierdzono wśród upraw: zboża jare i ozime, kukurydza na ziarno i kiszonkę, rzepak i rzepik, krzewy owocowe, rośliny strączkowe, truskawki.

Termin składania wniosków nie ulega zmianie i jest do 12 lipca 2019 r.

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW – SUSZA 2019 W ZBOŻACH JARYCH


    Urząd Gminy Podedwórze informuje, iż właściciele gospodarstw rolnych, w których wystąpiły szkody spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, w postaci suszy w zbożach jarych mogą składać wnioski do Urzędu Gminy, pokój nr 5 i 9, w godzinach pracy urzędu w terminie do 12 lipca 2019 r.

Załączniki:
Pobierz plik (Oświadczenie_straty w sadach.doc)Oświadczenie_straty w sadach[wersja edytowalna]46 kB
Pobierz plik (Oświadczenie_straty w sadach.pdf)Oświadczenie_straty w sadach[PDF]133 kB
Pobierz plik (Oświadczenie_straty w sadach.doc)Oświadczenie_straty w sadach[wersja edytowalna]46 kB
Pobierz plik (Oświadczenie_zwierzęta.pdf)Oświadczenie_zwierzęta[PDF]233 kB
Pobierz plik (Oświadczenie_zwierzęta.doc)Oświadczenie_zwierzęta[wersja edytowalna]60 kB
Pobierz plik (Oświadczenie_uprawy.pdf)Oświadczenie_uprawy.doc[PDF]256 kB
Pobierz plik (Oświadczenie_uprawy.doc)Oświadczenie_uprawy.doc[wersja edytowalna]58 kB
Pobierz plik (zgoda_na_przetwarzanie_danych_osobowych_RODO.pdf)Zgoda na przetwarzanie danych osobowych RODO - PDF[Proszę o uzupełnienie dokumentów o zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, które są niezbędne do przeprowadzenia oszacowania szkód.]81 kB

Dodatkowe informacje