„Wójt Gminy Podedwórze informuje że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Podedwórze i w sołectwach na terenie Gminy Podedwórze oraz na stronach internetowych www.gmina-podedworze.pl, www.ugpodedworze.bip.lubelskie.pl (zakładka przetargi) został zamieszczony w dniu 28 maja 2019r. na okres 21 dni od dnia 28.05.2018 r. do 18.06.2019r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność Gminy Podedwórze.”

LINK DO OGŁOSZENIA

WÓJT GMINY PODEDWÓRZE OGŁASZA NABÓR NA ZASTĘPSTWO NA CZAS USPRAWIEDLIWIONEJ NIEOBECNOŚCI PRACOWNIKA NA  STANOWISKO PRACY Referent do spraw księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy Podedwórze

Oferta została zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej

 

 

KOMUNIKAT
ZASADY STOSOWANIA
ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN
W SPOSÓB BEZPIECZNY DLA PSZCZÓŁ

  • Pszczoły są najważniejszym zapylaczem w uprawach roślin rolniczych
    i sadowniczych.
  • Wpływają one na wzrost plonów jak również na ich jakość. Zapylanie przez pszczoły drzew i krzewów owocowych, plantacji truskawki, maliny przyczynia się do lepszego wykształcenia owoców o większej liczbie nasion oraz łagodniejszym zabarwieniu
    i lepszym smaku.

 

     Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu III naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Nabór zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 06.05.2019 r. do dnia 24.05.2019 r.

Wszelkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji w/w projektu można uzyskać w Urzędzie Gminy Podedwórze i pod nr tel. 83 379 51 85 (pok. Nr 16) oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl

Druki Zgłoszeń lokalizacji oraz Oświadczenia  można pobrać ze strony: http://www.azbest.lubelskie.pl  – Zakładka Usuń azbestPrzewodnik Krok pop kroku.

Jednocześnie informujemy, że osoby zakwalifikowane w niniejszym naborze otrzymają wsparcie w okolicach IV kwartału 2019 r. Istnieje również możliwość realizacji tych prac do końca I połowy 2020 r., o czym poinformujemy Państwa w stosownym czasie.

Załączniki:
Pobierz plik (Zał. 1 Zgłoszenie lokalizacji  Zał. 2 Zgoda naprzetw. danych osobowych.pdf)Załącznik Nr 1 i 2[PDF]690 kB

Zaproszenie na V sesję Rady Gminy Podedwórze 06 maja 2019 r. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Podedwórze. Rozpoczęcie sesji - godz. 10:00

Łatwy, szybki i bezpieczny dostęp do swoich danych medycznych można uzyskać za pomocą internetowej  aplikacji IKP dostępnej  pod linkiem www.pacjent.gov.pl

Logowanie do IKP następuje za pomocą Profilu Zaufanego na stronie www.pacjent.gov.pl

Szczegółowe informacje w załączniku.

 

Załączniki:
Pobierz plik (SKAN_012730.pdf)szczegółowe informacje[PDF]631 kB

Dodatkowe informacje