Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu IV naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 25.05.2020 r. do dnia 03.07.2020 r.

Drodzy właściciele działek położonych na terenie naszej gminy! Przypominamy, że już tylko do jutra tj. do 15 maja jest możliwość złożenia wniosku na zmianę przeznaczenia działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Podedwórze. Zachęcamy do skorzystania z tej możliwości. Szczegółowe informacje w biurze obsługi klienta na parterze Urzędu Gminy.

KOMUNIKAT LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII

Informuje, że w okresie od 20 maja do 7 czerwca 2020 r.  na terenie województwa lubelskiego planowanie jest przeprowadzenie  ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących  przeciwko wściekliźnie.

Szczegółowe informacje w załączniku.

Załączniki:
Pobierz plik (20200511112637.pdf)Informacja[PDF]959 kB

Drodzy mieszkańcy Gminy Podedwórze, Muzeum Historii Polski już po raz dwunasty przyznało dofinansowania w programie „Patriotyzm Jutra”, który wspiera lokalne fundacje i stowarzyszenia, biblioteki, domy kultury, regionalne muzea z całej Polski.
Jest nam niezmiernie miło poinformować, że GBP w Podedwórzu znalazła się w gronie szczęśliwych 110 laureatów z całej Polski.
Wniosek złożony przez naszą bibliotekę pod tytułem "Ludwik Kraszewski - nasz podniebny bohater" otrzymał dofinansowanie w wysokości 12.000 zł, dzięki któremu przywrócimy pamięć o Ludwiku Kraszewskim i jego bohaterskiej postawie, jak również nawiążemy do 80 rocznicy Bitwy o Anglii, odbędą się cykliczne warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży, zorganizujemy piknik patriotyczny na cześć Ludwika Kraszewskiego z wystawą Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, odbędzie się konkurs literacki i historyczny skierowany do wszystkich mieszkańców w gminie,zaprosimy do nas polskie dzieci ze Lwowa i zorganizujemy integracyjną wycieczkę do Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie zostanie wykonany na siatce mesh przenośny portret Ludwika Kraszewskiego, który zawiśnie na zewnątrz szkoły w Zaliszczu.
Jeżeli sytuacja epidemiologiczna pozwoli, projekt będzie realizowany jeszcze w tym roku.

             

Gmina Podedwórze pozyskała dotację w wysokości około 35 tys. złotych z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach zadania „Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” na zakup sprzętu do zdalnego nauczania. Dzięki pozyskanej dotacji 30 kwietnia przekazaliśmy 13 szt. nowych laptopów do Zespołu Placówek Oświatowych w Podedwórzu.” Ponadto 13 osobom uruchomiliśmy dostęp do szybkiego Internetu, dzięki czemu nasi uczniowie zyskali nowe możliwości kształcenia na odległość.

 

6.05.2020r. ponowne otwarcie GBP w Podedwórzu.
Po konsultacjach z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Parczewie pozytywną opinią organu prowadzącego reprezentowanego przez Wójta Gminy Podedwórze, dyrektor biblioteki podjął decyzję o ponownym otwarciu biblioteki.
W bibliotece będą obowiązywały nowe zasady przebywania i wypożyczania książek.
Wprowadza się na terenie biblioteki bezwzględny obowiązek noszenia przez czytelników  maseczek i rękawiczek ochronnych, obowiązkowej dezynfekcji rąk (maseczki, rękawiczki oraz płyn dezynfekcyjny dostępne są w bibliotece).
 
Prosimy o stosowanie się do nowych zasad i procedur w trosce o Państwa i nasze bezpieczeństwo.
 
 

Dodatkowe informacje