Informujemy, że od dnia 04.05.2020 r. Urząd Gminy pracuje codziennie w pełnej obsadzie.
Jednak w związku z utrzymującym się zagrożeniem epidemiologicznym, prosimy o załatwianie spraw osobiście tylko w pilnych i nie cierpiących zwłoki przypadkach. Pozostałe sprawy można zgłaszać telefoniczni, poprzez pocztę elektroniczną i tradycjną.

Gmina Podedwórze na liście wniosków, które otrzymały grant w ramach projektu „Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego””

Miło nam poinformować, że Gmina Podedwórze znalazła się na liście wniosków grantowych wybranych do dofinansowania z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020
Oś Priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu
Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu
do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.
Wysokość grantu dla naszej gminy to 34 871,07 zł. Dzięki temu 100% dofinansowaniu zakupionych zostanie 13 nowych laptopów z oprogramowaniem i 13 dostęów do Internetu dla Zespołu Placówek Oświatowych w Podedwórzu, z którego będą mogli korzystać najbardziej potrzebujący uczniowie.

Zakupy w sklepie zrobi w jednym czasie więcej osób, do lasu i parku wejdziemy w celach rekreacyjnych, a młodzież powyżej 13. roku życia będzie mogła poruszać się bez opieki osoby dorosłej. Podejmujemy ostrożne działania, których celem jest powrót do normalności Polaków, a także odmrożenie polskiej gospodarki. Proces ten będzie podzielony na etapy – tak, aby zachować maksimum bezpieczeństwa obywateli. Zależy nam, aby Polacy rozsądnie korzystali z nowych przepisów.

Szczegółowe informacje na www.gov.pl

Od czwartku, 16 kwietnia 2020 roku wprowadzamy obowiązek zasłaniania ust i nosa. Każda osoba w miejscu publicznym będzie musiała nosić maseczkę, szalik czy chustkę, która zakryje zarówno usta, jak i nos. Obowiązek dotyczy wszystkich, którzy znajdują się na ulicach, w urzędach, sklepach czy miejscach świadczenia usług oraz zakładach pracy.

Więcej informacji na: www.gov.pl

Dodatkowe informacje