Urząd Gminy Podedwórze przekazuje do wiadomości mieszkańców infografiki Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przedstawiające jak chronić siebie i bliskich od zachorowań na Koronawirusa SARS-CoV-2.

 Informacje ogólne.

  1. Gmina Podedwórze przygotowuje się do złożenia wniosku o przyznanie pomocy
    na operacje typu „ Gospodarka wodno-ściekowa ” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem  lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
  2. Nabór zgłoszeń prowadzony jest przez Gminę Podedwórze w celu opracowania wniosku o dofinansowanie projektu polegającego na zakupie i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
  3. Projekt realizowany będzie wyłącznie w przypadku otrzymania dofinansowania
    na jego realizację ze środków PROW na lata 2014-2020 oraz podpisania umowy
    o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim.
  4. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków realizowana będzie w 2021 roku.

Wójt Gminy Podedwórze zaprasza wszystkich chętnych mieszkańców na spotkanie w sprawie przydomowych oczyszczalni ścieków
Spotkanie odbędzie się 20 lutego (czwartek) o godzinie 15:00 w Świetlicy Wiejskiej w Podedwórzu.

   

     Urząd Gminy Podedwórze informuje o zbliżającym się terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wnioski można składać w dwóch terminach: 

 
- od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.,
- od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi:
100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła
Pieniądze wypłacane będą w terminach:
1 - 30 kwietnia 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie.
1 - 30 października 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.
Zaświadczenie o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła za 2019 r. (jeśli dotyczy) wydaje kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wniosek producenta rolnego.
Szczegółowe informacje można uzyskać w referacie podatkowym Urzędu Gminy Podedwórze oraz pod nr tel. 83 379 51 85.

Informacje ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Załączniki:
Pobierz plik (akcyza.pdf)Akcyza[PDF]376 kB

Dodatkowe informacje