Program „Uczenie się przez całe życie”, projekt partnerski Grundtvig jest projektem na niewielką skalę. Głównym celem projektu jest wymiana doświadczeń i rozszerzenie współpracy pomiędzy organizacjami zajmującymi się niezawodową edukacją dorosłych, które chcą zdobyć doświadczenie we współpracy europejskiej i chcą uwzględnić wymiar europejski w swojej działalności.

W ramach projektu Rural Heritage Promoter (Promotor Dziedzictwa Obszarów Wiejskich) trwającego 2 lata (2013 – 2015) bierze udział 10 organizacji z całej Europy, którzy otrzymali stypendium Grundtviga:

- Office de l’Enviroment de la Corse (OEC) – Francja – koordynator projektu

- CIEP asbl – Belgia

- Tourismus-akademie Ostbayern – Niemcy

- Eurokoncept21 – Słowacja

- Simetrias Foundacion International – Hiszpania

- Comune di Geraci Siculo – Włochy

- Coop Eco Patrimoine – Francja

- AGA - Associação Geoparque Arouca – Portugalia

- Gatehouse Development Initiative (GDI) – Wielka Brytania

- Gmina Podedwórze - Polska

W projekcie kadra organizacji partnerskich i słuchacze z krajów partnerskich wspólnie pracują nad interesującymi ich zagadnieniami. Takie działania przyczyniają się do podniesienia świadomości zróżnicowania kulturowego, społecznego i gospodarczego Europy. Dużą rolę odgrywają tu wyjazdy zagraniczne do instytucji partnerskich oraz aktywny udział słuchaczy biorących udział w spotkaniu międzynarodowym. Służą one podtrzymaniu kontaktów, omawianiu dalszej współpracy oraz popularyzacji projektu.

https://sites.google.com/site/ruralheritage2013/home

www.ruralheritagepromoter.org

_________________________________________________________________

Dodatkowe informacje