Mieszkańcy gminy Podedwórze, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Parczewie zaprasza Was do szybkiego złożenia zeznania podatkowego PIT za 2009r. w celu szybkiego odzyskania nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych. Druki zeznań wraz z objaśnieniami są dostępne w Urzędzie Skarbowym w Parczewie ul. Żabia 2a- parter sala nr 10 jak również w Urzędzie Gminy w Podedwórzu. W wymienionych miejscach można również pobrać druki podań do wydania zaświadczenia o dochodach oraz druki wniosku o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym VZM-1.Zeznanie podatkowe można również złożyć drogą elektroniczną bez konieczności odwiedzania Urzędu Skarbowego. Szczegóły dostępne na stronie Ministerstwa Finansów: www.e-deklaracje.gov.pl.

Dodatkowe informacje