Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na rok 2010 przyjmowane będą od

01 września 2010 r. do 30 września 2010 r.

Wymagane załączniki:

- faktury za olej napędowy za okres od 1 marca 2010 r. do 31 sierpnia 2010 r.

Dodatkowe informacje