W związku z wystosowanym  pismem  Dyrekcji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie Nr. SP ZOZ II DN 0214/52 /2010 z dnia 11.10.2010r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Podedwórzu organizuje zbiórkę ziemniaków, warzyw oraz innych produktów spożywczych na potrzeby kuchni szpitalnej.

Dary będą zbierane w dniu 3 i 4 listopada 2010 r. od  godz. 9 00, prosimy mieszkańców o wystawienie zebranych darów przy swoich posesjach.

Dodatkowe informacje