Wójt Gminy Podedwórze zawiadamia, że od dnia 29 października 2010r na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Podedwórze w sołectwach oraz stronie internetowej Urzędu Gminy Podedwórze www.podedworze.netbip.pl /zakładka przetargi/został zamieszczony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Podedwórze

Dodatkowe informacje