Zgodnie z zarządzeniem Nr. 0050.7.2011r. Wójta Gminy Podedwórze z dnia 02 lutego 2011r.  informuje się, że zebrania wiejskie wyborcze   do wyboru sołtysa i rady sołeckiej w poszczególnych sołectwach odbędą się w następujących terminach:
ANTOPOL -14.02.2011 godz.. 17:00 sklep u p. Kisielów
BOJARY – 21.02.2011 godz. 11:00 –remiza OSP Bojary
GRABÓWKA - 21.02.2011 godz.9:00- remiza OSP Bojary
HOŁOWNO - 21.02.2011godz. 17:30 – remiza OSP Hołowno
KANIUKI - 15.02.2011 godz. 17:30 – u p. Kopińskich
MOSTY - 14.02.2011godz. 17:30 – zajazd u p. Gmitruka
NOWE MOSTY – 22.02.2011 godz. 17:30 - sklep
NIECIELIN -21.02.2011 godz. 13:00 – u p. Giereja
OPOLE – 11.02.2011 godz. 17:30 – remiza OSP Opole
PIECHY – 16.02.2011 godz. 17:30 – u p. Kuchty
PODEDWÓRZE – 08.02.2011 godz. 17:30 – świetlica wiejska
RUSIŁY – 09.02.2011 godz. 16:30 – remiza OSP Rusiły
ZALISZCZE – 08.02.2011 godz. 12:00 – świetlica stowarzyszenia

Wójt
Krzysztof Chilczuk

Dodatkowe informacje