Wójt Gminy Podedwórze i bibliotekarki zwracają się z prośbą do mieszkańców Gminy o nieodpłatne udostępnienie historycznych informacji:

 

 • dawne mapy i zdjęcia poszczególnych miejscowości Gminy Podedwórze

 • najciekawsze zabytki murowane i drewniane - zdjęcia, rysunki, opisy

 • ciekawe wydarzenia gminne ( uroczystości, pochody, dożynki ….)

 • ciekawe wydarzenia parafialne (Misje, Wizytacje Biskupów, pielgrzymki, gazetki parafialne, odpusty itp.)

 • budowle (dwory, młyny, tartak, wiatraki, karczmy)

 • historię przedstawicieli władz samorządowych, radnych, sołtysów, dyrektorów i kierowników zakładów pracy, sławnych mieszkańców tej Gminy

 • ciekawe historie rodzin, dwór i park w Antopolu, dwór w Opolu dwór w Podedwórzu,

 • główne zajęcia ludności ( prace polowe, ciekawe zawody, zawody zanikające, wyroby twórców ludowych,)

 • oświata, kultura (szkoły: Opole, Antopol, Grabówka, Hołowno, Zaliszcze, Podedwórze, placówki kultury, kino objazdowe, zabawy taneczne, wesela, zespoły śpiewacze, chóry, grupy teatralne, itp.)

 • ochrona zdrowia (Ośrodek Zdrowia, Porodówka)

 • Aktywność mieszkańców w Kołach Gospodyń Wiejskich, Kółkach Rolniczych, Stowarzyszeniach, Zrzeszeniach …

 • zdjęcia dokumentujące pracę instytucji: Urzędu Gminy, Posterunku Policji, Poczty, Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, Banku Spółdzielczego, Państwowego Ośrodka Maszynowego, Państwowego Gospodarstwa Rolnego, Spółdzielnia Usług Rolniczych, Międzykółkowej Bazy Maszynowej, Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne, Instytutu Geologii i in.

 • środowiska naturalnego: zdjęcia z budowy zbiorników retencyjnych,

z budowy kanału „Wieprz-Krzna”, regulacji rzeki” Zielawa, prac

Konserwacyjnej Spółki Wodnej, dokumentacji przyrodniczej w tym:

pomniki przyrody, flory i fauny ( zdjęcia i opisy roślin, ptaków, zwierząt)

 • budowy dróg brukowanych, asfaltowych

 • urządzanie gruntów wspólnoty Opole, Mosty, Grabówka…

 • dokumenty z życia gospodarczego i inne dokumenty z życia społecznego związane z mieszkańcami Gminy

 • Ważne artykuły prasowe, nagrania i wywiady

Materiały informacyjne z opisem (czego dotyczą, z jakich lat są udokumentowane, przez kogo dostarczone) prosimy dostarczyć do

do Gminnej Biblioteki Publicznej w Podedwórzu. Materiały zbierane są ciągle, najlepiej udostępnić je do dnia 30 czerwca 2011r.

Zapewniamy, że dostarczone materiały po wykorzystaniu zwrócimy właścicielom.

Dodatkowe informacje