Z A P R O S Z E N I E

Wójt Gminy Podedwórze

oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Podedwórzu

z a p r a s z a j ą

mieszkańców z obszaru Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań”

a szczególnie mieszkańców Gminy Podedwórze oraz gości

do obejrzenia panoramy Gminy Podedwórze i wydarzeń

utrwalonych w dniu 3 maja 2011r.:


Gmina Podedwórze

Misterium Wielkiego Tygodnia

śniadanie wielkanocne

Dodatkowe informacje