Wójt Gminy Podedwórze ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Podedwórze. Dodatkowe informacje znajdują się w zakładce "Przetargi"

Ogłoszenie o przetargu Nr 1/2012


Dodatkowe informacje