Od stycznia 2012 roku Województwo Lubelskie we współpracy z samorządami gminnymi oraz powiatowymi realizuje projekt pn: ”Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania
i unieszkodliwiania”.

Szczegóły do pobrania w formacie PDF

Dodatkowe informacje