W związku z wystąpieniem od 12 maja 2009 r. do nadal na terenie Gminy Podedwórze niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w postaci powodzi:

- zalania terenów w następstwie podniesienia się poziomu wód płynących i stojących,
-zalania terenów wskutek deszczu nalewnego,
- spływu wód po zboczach

Zamieszczamy oświadczenie jakie należy złożyć celem uzyskania kredytu preferencyjnego.

Formularz znajdą Państwo w tym miejscu.

Dodatkowe informacje