Ogłoszenia

Ogłoszenie
Urząd Gminy zaprasza mieszkańców gminy po odbiór informacji o opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2018.
Informacje o opłatach można odebrać w pok. Nr 13

____________________________________________________

Dodatkowe informacje