Ogłoszenia

http://spomlek.pl/ofertysprzedazy.php

 

    Na 50 –lecie szkoły w Podedwórzu przygotowujemy publikację pt. „Historia szkół w Gminie Podedwórze”, w której będą zawarte materiały o tradycji, historii szkół i wpływie kulturowym na środowisko gminy Podedwórze. Proszę osoby, które posiadają materiały zdjęciowe, pisemne lub inne o przekazanie ich do Dyr. Zespołu Placówek Oświatowych w Podedwórzu do dnia 12 stycznia 2015 roku. Z góry dziękuję za współpracę.

Wójt Krzysztof Chilczuk

W związku z wszczętym z urzędu postępowaniem administracyjnym przez Starostę Parczewskiego postanowieniem z dnia 14.07.2014r. w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Opole, gm. Podedwórze, Wójt Gminy Podedwórze, zawiadamia, że przedłuża się o jeden miesiąc termin na składanie wniosków o ustalenie uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Opole.

Całość dokumentu została umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej.

Załączniki:
Pobierz plik (2014_10_01_14_25_50_0.pdf)Oryginalna treść zawiadomienia[PDF]252 kB

     W połowie sierpnia, we wsi Kaniuki znaleziono dwa młode, duże psy. Obecnie psy przebywają w schronisku znajdującym się przy Urzędzie Gminy w Podedwórzu. Jeżeli w ciągu 14 dni nie zgłosi się właściciel, wówczas psy mogą zostać oddane w dobre ręce. Wszystkich zainteresowanych losem zagubionych zwierząt prosimy o kontakt z Urzędem Gminy. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 833795011

 

_______________________________________________________

  OGŁOSZENIE NR 1.2014

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Podedwórzu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Podedwórzu z dnia 16 stycznia 2014r.

 

Szczegółowe informacje w

Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Podedwórze,

Biuletynie Informacji Publicznej GOPS

Treść ogłoszenia w formacie PDF

 

 

 

 

Dodatkowe informacje