Wójt Gminy Podedwórze zawiadamia że na wniosek Inwestora: ORANGE POLSKA S.A., 02-326 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 160, reprezentowany przez Pełnomocnika Pana Andrzeja Szymańskiego, 03-142 Warszawa, ul. Wyrzykowskiego 5a/121, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stacji bazowej ORANGE Polska S.A. 5254/943 MOSTY 2 zlokalizowanej na działce o nr ewid. 4/1 ob. nr 0002, w miejscowości Bojary, gm. Podedwórze, pow. parczewski, woj. lubelskie.

Załączniki:
Pobierz plik (Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego.pdf)Zawiadomienie[PDF]1053 kB

Dodatkowe informacje