Projekt „Tradycja i praca”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich;
Działania 6.1.
Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w

regionie;
Poddziałania 6.1.1.
Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku

pracy


Od 1 lutego 2010 roku do 31 marca 2011 Gmina Podedwórze realizuje projekt

Tradycja i Praca”. Do chwili obecnej odbyły się warsztaty ceramiczne, plecionkarskie i wikliniarskie. Dużym zainteresowaniem wśród uczestników, a w szczególności pań, cieszył się kurs zielarski, w czasie którego uczestniczki zapoznawały się z rodzajami ziół, techniki ich zbierania , suszenia, ale przede wszystkim z ich właściwości leczniczymi. Z zebranych przez uczestników ziół powstały maści, olejki, nalewki. Wśród panów dużym zainteresowaniem cieszył się kurs ciesielsko-stolarski. W trakcie trwania warsztatów uczestnicy uczyli się technik remontowania starych drewnianych domów, spichlerzy.

Jednym z ciekawszych i cieszących się dużym zainteresowaniem uczestników jest kurs z zakresu budownictwa z gliny i słomy. W ramach tych warsztatów zostanie zbudowany dom z gliny i słomy - jest to nowatorska i ekologiczna metoda budowy domu ciesząca się coraz większym zainteresowaniem ze względu na niskie koszty budowy i ekologiczna forma.


Gmina Podedwórze

 

Dodatkowe informacje