Projekt „Tradycja i praca”

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich;

Działania 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w

regionie;

Poddziałania 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku

pracy

 

Na dzień 20.09.2010r. posiadamy wolne miejsca na następujące szkolenia:

- Zdun ( 50 h szkolenia – 5 spotkań jednodniowych ) termin X 2010r.( zajęcia z zakresu budowy i naprawy pieców, przygotowanie kafli, budowa kominków i grilli ogrodowych).

- Krycie strzechą ( 72 h szkolenia – 3 spotkania 3-dniowe ) termin IX - X 2010r.( zajęcia z zakresu krycia dachów słomą z wykorzystaniem ,,głowiaków,, i,, strzeszaków,,).

- Koronka ( 50 h szkolenia – 5 spotkań jednodniowych ) termin XI 2010r. (frywolitki i koronka szydełkowa oparta na module kratki, odtwarzanie wzorów tradycyjnych, nauka projektowania własnych wzorów).

- Haft ( 50 h szkolenia – 5 spotkań jednodniowych ) termin XII 2010r. (haft płaski muliną, haft lasetą i wstążeczką, odtwarzanie wzorów tradycyjnych, nauka projektowania własnych wzorów).

- Etnografia ( 100 h szkolenia – 5 spotkań 2-dniowych ) termin X 2010r.( zajęcia z zakresu obsługi ruchu turystycznego, nauki lokalnych tradycji i zwyczajów, gwary i miejscowej historii).

 

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych (zarejestrowanych i nie zarejestrowanych), także rolników lub ich domowników, płatników KRUS-u (gospodarstwo rolne o powierzchni do 2 ha przeliczeniowych), zamieszkałych na terenie powiatów: parczewskiego, lubartowskiego, bialskiego i włodawskiego.

 

W ramach projektu zapewniamy:

- stypendium szkoleniowe, ( 4 zł/h)

- zakwaterowanie,

- całodobowe wyżywienie,

- materiały szkoleniowe,

- poradnictwo zawodowe, spotkania indywidualne (6h/os)

- szkolenia z aktywnych technik poszukiwania pracy: ( 5 spotkań po 8h)

- pośrednictwo pracy, spotkania indywidualne (3h/os)

- certyfikaty zgodne z rozporządzeniem MEN,

- możliwość bezpłatnego korzystania z wiejskiego SPA ( sauna, masaż, refleksoterapia, aromaterapia i in.)

Osoby, które ukończą szkolenia będą mogły podjąć dalszą współpracę w ramach tworzonych przedsiębiorstw społecznych i wykorzystywać w praktyce uzyskane podczas szkoleń umiejętności.

 

Zajęcia odbędą się w pracowniach tematycznych w Ośrodku Edukacji Regionalnej w Hołownie.

Każdy z uczestników może skorzystać tylko z jednego z proponowanych szkoleń.

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!!!

 

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie
www.gmina-podedworze.pl w zakładce pod ikoną „Tradycja i Praca”

 

 

 

Serdecznie zapraszamy.

Gmina Podedwórze

 

Dodatkowe informacje