Projekt „Akademia Efektywnej Nauki”
realizowany w ramach PO KL współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS

Umowa nr 359/POKL.09.01.02-06-064/10-00 z dnia 26.07.2010r.

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Sprawozdanie

z Jednodniowej Wycieczki do Lublina - 28.09.2010r.

Cel i założenia programowe:

  • wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej prowadzonej w ramach zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych;

  • udział uczniów zajęć matematycznych w pokazach fizyko-chemicznych organizowanych przez Instytut Fizyki UMCS i Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Fizycznego;

  • wzrost zainteresowań uczniów w zakresie kompetencji kluczowych – naukowo-techniczne;

  • uczeń zdobędzie nowa wiedzę lub poszerzy posiadaną na temat zjawisk zachodzących
    w otaczającym nas świecie i praw, jakim one podlegają;

  • wyjście do kina na film pt. „Street Dance”;

  • kształtowanie kompetencji społecznych.

 

Fizyka to nauka łącząca wiele dziedzin. Obserwujemy otaczający nas świat, zastanawiamy się jakim prawom on podlega, poznajemy teorię. Uczniowie uczestnicząc w pokazach fizyko-chemicznych organizowanych przez Instytut Fizyki UMCS i Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Fizycznego mogli zderzyć teorię z praktyką. Ideą pokazów jest popularyzacja fizyki poprzez prezentację tematycznie dobranych, ciekawych a nieraz wręcz fascynujących dzieci i młodzież eksperymentów fizycznych. Uczniowie obejrzeli zarówno eksperymenty trudne lub wręcz niemożliwe do wykonania
w warunkach szkolnych jak i te, które przy pomocy prostych środków można przeprowadzić we własnym zakresie. Były też takie, które sami mogli wykonać. Doświadczenia dotyczyły zjawisk zachodzących w otaczającym nas świecie i praw, jakim one podlegają z dziedzin: zimno-ciepło, poprzez zabawę do praw fizyki, dynamika ruchu obrotowego oraz zjawiska optyczne – widzenie. Kolejnym punktem wycieczki był spacer po Starym Mieście, dzięki któremu uczniowie mogli podziwiać piękno i elegancję starych kamienic. Następnie, starsi uczestnicy wycieczki wybrali się do Cinema City na projekcję filmu pt. „Street Dance”. Śledzili oni losy bohaterów – tancerzy ulicznych, zmuszonych do pracy z tancerzami ze szkoły baletowej. Połączyła ich jednak pasja i pragnienie zajścia wysoko. „Street Dance” to ciekawa choreografia i porywające rytmy przebojów m.in. takich wykonawców, jak: N-Dubz, Chipmunk, Pixie Lott, Cheryl Cole oraz Tinie Tempah. Natomiast najmłodszym uczniom niezapomnianych wrażeń dostarczyła oglądana bajka pt. „Biała i Strzała podbijają kosmos”. Wspaniała, malowniczo zrealizowana animacja wzrusza, zaciekawia i uczy, że nawet ktoś zupełnie od nas różny, może zostać naszym najlepszym przyjacielem. Pokazuje, że razem łatwiej wyplątać się nawet z największych tarapatów i, że czasem warto oddać ostatnią kość, żeby zyskać kumpla na całe życie. Dzieci z zaciekawieniem oglądały przygody tytułowych bohaterów. Mimo, iż wieczorem można było dostrzec zmęczenie na buziach dzieci i to, że chciało im się spać, to wrażenia z pobytu w Lublinie stanowiły tak silny bodziec, że w powrotnej drodze do domu opowieściom nie było końca. W opinii uczniów wycieczka do Lublina była nie tylko wartościowa pod względem naukowym, ale także sprzyjała integracji grupy i współdziałania w niej.

Dodatkowe informacje