Projekt Gminy Podedwórze „Nowa Perspektywa”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Nr umowy o dofinansowanie: POKL.07.02.01-06041/10-00

Wartość projektu: 377 012, 00 PLN

 

Gmina Podedwórze – beneficjent,

Serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy Podedwórze do wzięcia udziału w projekcie realizowanym w okresie od 01.10.2010 do 30.09.2012 r.

Projekt skierowany jest do osób nieaktywnych zawodowo (bezrobotnych - niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy), także rolników lub ich domowników, płatników KRUS-u, (gospodarstwo rolne o powierzchni do 2 ha przeliczeniowych), osób studiujących i uczących się (lecz nie posiadających ziemi do 2 ha przeliczeniowych), zamieszkałych na terenie Gminy Podedwórze.

W ramach projektu będą prowadzone następujące zajęcia aktywizacyjne:

 

  • Indywidualne spotkania z psychologiem (20 godzin na uczestnika) będą pozwalały na przełamanie barier psychologicznych, przygotowania do życia zawodowego i wejścia na rynek pracy

  • Poradnictwo prawne (4 godziny tygodniowo) będzie poruszało zagadnienia związane z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa cywilnego-rodzinnego, spadkowego i rzeczowego

  • Zajęcia taneczne (2 godziny tygodniowo) będą obejmowały tańce towarzyskie i nowoczesne.

  • Zajęcia z języka angielskiego (2 godziny tygodniowo) na poziomie podstawowym.

  • Doradztwo zawodowe (4 godziny tygodniowo) będzie miało na celu: przygotowanie do zajęć zawodowych, podniesienie samooceny i wzmocnienie wiary w siebie, podniesienie zdolności interpersonalnych. Doradztwo zawodowe obejmie wyznaczenie kierunków działań w projekcie, naukę asertywności, autoprezentacji, komunikacji werbalnej, zachowania na rozmowie kwalifikacyjnej, tworzenie CV i listu motywacyjnego.

  • Szkolenie ABC przedsiębiorczości – rodzaje podmiotów gospodarczych, rejestracja działalności gospodarczej, wypełnianie dokumentów rejestracyjnych, podstawy prawa cywilnego i prawa pracy, podstawy rachunkowości, negocjacje, rodzaje umów, podstawy prawa rynkowego i reklamy.

  • Szkolenie zawodowe z florystyki i bukieciarstwa (w szkoleniu będzie brało udział 10 uczestników projektu) – zasady tworzenia kompozycji kwiatowych, kompozycje okazjonalne i świąteczne, dobór kwiatów i dodatków, budowa i struktura kwiatów, aranżacje kwiatowe, sztuka układania bukietów, wiązanek i wieńców, wystrój wnętrz przy pomocy kompozycji kwiatowych.

  • Szkolenie zawodowe pracownik administracyjno-biurowy (w szkoleniu będzie brało udział 10 uczestników projektu) – zasady prowadzenia kancelarii, zasady obiegu dokumentów, tworzenie dokumentacji, procedury i regulaminy, negocjacje, obsługa urządzeń biurowych, obsługa komputera.

 

ZAJĘCIA PROWADZONE W RAMACH PROJEKTU SĄ BEZPŁATNE !!!

Dodatkowe informacje