Projekt „Aktywizacja i bezpieczeństwo” realizowany jest przez Gminę Podedwórze w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

 

Pełna treść informacji - format PDF

Dodatkowe informacje