Projekt „Aktywizacja i bezpieczeństwo” realizowany jest przez Gminę Podedwórze w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

        Już po raz drugi 10 uczestników szkolenia na sternika motorowodnego spotkało się na zajęciach praktycznych nad Jeziorem Białym w Okunince. Pod okiem instruktora zapoznawali się z podstawowymi wiadomościami o linach, a także uczyli się wiązać węzły m.in. ratowniczy, knagowy, holowniczy. Uczyli się również manewrowania silnikiem - odchodzenia i dochodzenia do pomostu, pływania kursem prostym, stawania na boi i kotwicy, podejścia do przedmiotu pływającego na wodzie (pozoracja manewru „człowiek za burtą”).

       Wkrótce już ostatnie zajęcia praktyczne, po których w dniu 10 września uczestnicy przystąpią do egzaminu.

{phocagallery view=category|categoryid=72|imageid=0|limitstart=0|limitcount=6| detail=1|displayname=0|displaydetail=0|displaydownload=0}

Dodatkowe informacje