W dniu 29.11.2013r. w Siemieniu odbył się drużynowy turniej szachowy uczniów Gimnazjum. Gimnazjum w Podedwórzu reprezentowali uczestnicy projektu „Chcemy być lepsi,,,”. W wyniku rozgrywek nasi uczniowie zajęli 2 miejsce.

W skład drużyny wchodzili uczniowie:

Aleksandra Matejczuk – klasa I Gimnazjum

Monika Gromysz – klasa I Gimnazjum

Hubert Litwiniuk – klasa II Gimnazjum

Grzegorz Litwiński – klasa II Gimnazjum

Ewa Wieczorek – klasa I Gimnazjum

Gabriel Michalski – klasa I Gimnazjum

W dniu 04.12.2013r. tym razem w Gródku Szlacheckim odbył się drużynowy turniej szachowy uczniów Szkół Podstawowych. Szkoła Podstawowa w Podedwórzu była  reprezentowana przez uczestnicy projektu „Chcemy być lepsi,,,”. W wyniku rozgrywek nasi uczniowie zajęli 7 miejsce.

W skład drużyny wchodzili uczniowie:

Agnieszka Gromysz - klasa IV Szkoły Podstawowej

KacperPuła - klasa IV Szkoły Podstawowej

Wojciech Chilczuk - klasa IV szkoły Podstawowej

Piotr Antoniuk - klasa VI Szkoły Podstawowej

Wszyscy uczestnicy biorą udział w projekcie „Chcemy być lepsi,,,” i uczęszczają na zajęcia międzyszkolnej sekcji szachowej, której trenerem jest Pan Marian Michaluk.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom sportowej postawy oraz zaangażowania.

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie;

 Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty;

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

__________________________________________________________________________