W dniu 01.04.2014r. w ramach projektu „Chcemy być lepsi,,,” odbył się wyjazd edukacyjny do Warszawy. Program wycieczki obejmował Planetarium, Narodową Galerię Sztuki Zachęta, Centrum Nauki Kopernik.

Poniżej zdjęcia z wycieczki. Zapraszamy do galerii.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie; Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

_________________________________________________________________