Projekt POKL.09.01.01-06-035/09-00 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, beneficjent - Gmina Podedwórze, realizowany od dnia 01.09.2009r. przez Zespół Placówek Oświatowych w Podedwórzu Przedszkole Samorządowe.

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Działanie 9.1Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Celem projektu „Przyjazne przedszkole w gminie Podedwórze” jest poprawa jakości oferty przedszkola w Podedwórzu i zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych w grupie dzieci pochodzących z terenów wiejskich oraz zwiększenie stopnia świadomości społecznej o znaczeniu edukacji przedszkolnej.

Grupę docelową projektu stanowi 53 dzieci w wieku 3-6 lat.

Wartość projektu wynosi 860.974,00zł, w tym:

- 15.600,00zł – wkład własny z budżetu gminy,

- 845.374,00zł – środki pochodzące z Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego

 {phocagallery view=category|categoryid=49||limitstart=0|limitcount=8|fontcolor=#B88A00| detail=0|displayname=0|displaydetail=0|displaydownload=0|}

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ PROJEKTU


Policjant- zawód trudny i niebezpieczny ale niezbędny

Dnia 4 września w ramach zajęć zawodopoznawczych przedszkolaki miały okazję poznać bliżej zawód policjanta. Na spotkanie zaproszono aspiranta sztabowego Krzysztofa Jaszczuka dzielnicowego z Podedwórza.

Dzieci z wielką niecierpliwością oczekiwały na przybycie gościa. W trakcie spotkania pan policjant przybliżył dzieciom specyfikę zawodu policjanta, prowadzone były rozmowy na temat bezpiecznej drogi do przedszkola i z przedszkola. Z dużym zainteresowaniem dzieci oglądały rekwizyty niezbędne do pracy, demonstrowane przez pana policjanta (czapka, kajdanki, lizak, pałka itp.)

Zadawały mnóstwo pytań np.:

- Czy łatwo być policjantem?

- Czy nie boi się pan przestępców?

- Jakie zadania w pańskiej pracy są najtrudniejsze do wykonania?

- Jakie błędy najczęściej popełniają kierowcy?

- Czy lubi pan swoją pracę?

- Czy należy się bać policjantów? Itp.

Po wyczerpaniu pytań pan policjant przeprowadził dzieciom test teoretyczny i praktyczny sprawdzający ich wiedzę, dotyczącą zawodu oraz poruszania się po drogach publicznych.

Wszystkie dzieci zdały test na piątkę z plusem. Wszystkie zadeklarowały chęć podjęcia pracy w zawodzie policjanta.

Jako podziękowanie, przedszkolaki deklamowały wiersze i zaśpiewały piosenkę o policjantach. Następnie zaprosiły gościa na wspólny, słodki poczęstunek.

 

Wizyta w Ośrodku Edukacji Regionalnej w Hołownie

Dnia 8 września oraz 6 października 2009r. w ramach projektu ,, Przyjazne przedszkole w gminie Podedwórze” przedszkolaki odwiedziły Ośrodek Edukacji Narodowej w Hołownie. Jest to wymarzone miejsce, aby przyjemnie i bezpiecznie spędzić czas, a jednocześnie zapoznać dzieci z kulturą, pracą i życiem dawnej wsi. Dzieci poznały historię pieczenia chleba na podstawie opowiadania ,, Od ziarna do chleba” , którą przekazała nam pani Małgorzata Hut. Przedszkolaki próbowały swoich sił w mieleniu na żarnach zboża na mąkę. Przygotowywały samodzielnie ciasto na rogaliki pod okiem pani Elżbiety Masiukiewicz, a następnie piekły je i ze smakiem zjadły na deser po obiedzie. W trakcie wizyty dzieci wyrabiały masło w drewnianej maselnicy, potem smarowały nim świeżo upieczony chleb. Po smacznej uczcie dzieci przeszły z kuchni do sali , w której wyrabia się przedmioty z gliny. Każde dziecko próbowało stworzyć własne naczynie z gliny. Na kole garncarskim przy pomocy pana Krystiana Nowaka wyrabiały swoimi małymi rączkami dzbanuszki, miseczki i wazoniki. Następnie te wyroby zostały wypalone w piecu, niektóre z nich znajdują się w naszym przedszkolu. Wielką atrakcją podczas tego spotkania było pranie w wielkiej balii. Dzieci z zapałem prały, trąc ubrania na starej tarze. Pani Małgorzata Hut opowiadała jak ubierali się nasi przodkowie i jak dbali o czystość. Odwiedziliśmy także salę , w której można prząść i tkać płótno . Pani Eugenia Stępień opowiedziała i pokazała, jak dawniej gospodynie dbały, aby rodzina miała w co się ubrać. Zobaczyliśmy jak wiele pracy musieli włożyć mieszkańcy dawnej wsi, aby utkać płótno na ubrania , uprać na tarze, upiec chleb w piecu , ubić masło w maselnicy oraz wykonać inne czynności, które były bardzo trudne i czasochłonne. Po wszystkich atrakcjach dzieci bawiły się na świeżym powietrzu. Do przedszkola wróciliśmy zadowoleni i uśmiechnięci. Będziemy miło wspominać pobyt w OER w Hołownie.Wyjazdy na basen AWF do Białej Podlaskiej

14 września i 12 października 2009 r. odbyły się wyjazdy na basen AWF w Białej Podlaskiej. Dla większości dzieci był to pierwszy kontakt z pływalnią. Dzieci oswajały się z wodą pod bacznym okiem ratownika, przy cennych wskazówkach i wspaniałej opiece instruktorów nauki pływania.

Z każdą chwilą nabierały większej pewności siebie i po kilku minutach wszystkie były w wodzie, śmiejąc się i popisując umiejętnościami.

Przedszkolaki wracały zadowolone, odprężone i pełne chęci do kolejnych wyjazdów.


Wycieczka do Mini ZOO w HorodyszczuDnia 16 września 2009 r. odbyła się pierwsza wycieczka do Mini Zoo
w Horodyszczu. Przedszkolaki zwiedziły mini zoo, poznały zwierzęta tam przebywające, dowiedziały się o ich pochodzeniu, trybie życia, zwyczajach, żywieniu. Ponadto dzieci bawiły się na placu zabaw. Trampoliny, zjeżdżalnie, huśtawki, piaskownica to miejsca, gdzie dokazywały przy promieniach jesiennego słońca. Następnie kolejno ujeżdżały kucyka. Zwieńczeniem całego dnia była przejażdżka bryczką i wspólne ognisko.

 

Wycieczka do Lublina


15 października 2009 r. odbyła się wycieczka do Lublina. Przedszkolaki spacerowały po ulicach miasta, obserwowały budownictwo, ruch uliczny, wystawy sklepowe, pojazdy. Następnie udały się do Teatru H. Ch. Andersena, gdzie
w skupieniu i z wielkim zainteresowaniem obejrzały ,,Przygody pszczółki Mai”.
Spektakl ten, to roztańczony, kolorowy a zarazem mądry musical dla dzieci. Porywająca muzyka Marcina Partyki sprawiała, że widowisko tętniło rytmem i melodią, a scenografia jednego z najwybitniejszych artystów teatru lalek - Evy Farkasovej przenosiło widza w mikro świat przyrody i niesamowitych form plastycznych. Po spektaklu udały się do ,,krainy bezpiecznych zabaw”, gdzie energia skumulowana w czasie przedstawienia znalazła swoje ujście. Zadowolone i pełne wrażeń wróciły do domów.

Pasowanie na przedszkolaka

My maluchy przyrzekamy od dzisiaj być przedszkolakami,
nie grymasić i nie szlochać, zawsze swoje panie kochać …”

Pasowanie na przedszkolaka” to pierwsza, tak ważna uroczystość dla dzieci w wieku przedszkolnym. Dzieci z ZPO w Podedwórzu Przedszkola Samorządowego, które realizuje projekt „ Przyjazne przedszkole w gminie Podedwórze”, zostały oficjalnie przedszkolakami w dniu 1 października 2009 roku. W uroczystości ślubowania uczestniczyli rodzice, dyrektor ZPO pani Dorota Pawłowska, koordynator projektu pani Zenobia Demczuk, zaproszeni goście: wójt Gminy Podedwórze pan Krzysztof Chilczuk, skarbnik gminy pani Maria Miszczuk oraz nauczyciele przedszkola. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 10.00 powitaniem przez panią dyrektor dzieci, rodziców i przybyłych gości. Następnie przedszkolaki z grup 3, 4, 5 i 6 latków

z wielkim zaangażowaniem przedstawiły program artystyczny. Zaprezentowały się poprzez recytację i wspólny śpiew przy akompaniamencie gitary nauczyciela rytmiki pana Mateusza Kuligowskiego. Wspaniałym występem maluchy przekonały wszystkich, że w pełni zasługują na miano przedszkolaka. Dzieci przyrzekały między innymi, że obiecują „co dzień rano mieć buzię zawsze roześmianą, zabawki szanować i dookoła wszystko porządkować i choć są jeszcze mali, zgodnie się bawić w sali”! Po akcie ślubowania zostały uroczyście pasowane na przedszkolaków. Pani dyrektor dotykając ich ramion wielką kredką, wypowiadała słowa: „ pasuję Cię na przedszkolaka”. Na pamiątkę dzieci otrzymały dyplomy i słodkie upominki.

Rodzice, korzystając z obecności zaproszonych gości, złożyli im gorące podziękowania za zaangażowanie w napisanie, a następnie realizację projektu „ Przyjazne przedszkole w gminie Podedwórze”, dzięki któremu poprawiła się jakość oferty przedszkola, za co otrzymali pamiątkowe dyplomy i kwiaty, a od samych przedszkolaków - ‘serce za serce ‘ – słodkie upominki.

Na zakończenie części oficjalnej wszyscy pozowali do wspólnego, pamiątkowego zdjęcia.

Dopełnieniem całego wydarzenia był słodki poczęstunek dla dzieci, rodziców
i gości. Wszyscy zaproszeni zostali również do zwiedzenia sal przedszkolnych, wyposażonych w nowo zakupione zabawki i pomoce dydaktyczne.

Miejmy nadzieję, że zarówno dzieciom, jak i ich rodzicom, którzy po raz pierwszy uczestniczyli w tego typu uroczystości, ten dzień na długo pozostanie w pamięci. Przedszkolakom życzymy, by nowy rozdział ich życia przyniósł im wiele radości oraz samych przyjemnych chwil w gronie kolegów i koleżanek.


Odwiedził nas listonoszW miesiącu październiku jednym z tygodniowych tematów pracy wychowawczo – dydaktycznej w przedszkolu, było „Poznawanie poczty”. Odwiedziliśmy w tym tygodniu Urząd Pocztowy w Podedwórzu, rozmawialiśmy na temat „wędrówki listu dawniej i dzisiaj”, dzieci słuchały wierszy i piosenek o tej tematyce, projektowały znaczki pocztowe.

W środę 28 października 2009r o godzinie 10.00 odwiedził nas pracownik poczty – pan listonosz p.Łukasz Mazuryk. Dzieci przywitały go ciepło oklaskami
i piosenką pt.: „Chodzi listonosz tu i tam”. Następnie gość opowiadał nam o swojej pracy:

 • przedstawił symbol (znak) poczty polskiej, znajdujący się na jego ubraniu oraz torbie;

 • zapoznał przedszkolaków z zawartością torby, którą dźwiga (listy, pocztówki, prasa);

 • zapoznał ze słownictwem np. przesyłka, adres, nadawca, odbiorca, telegram, prasa;

 • opowiedział o przesyłkach dawniej i dzisiaj;

 • opowiedział o znaczeniu gołębi pocztowych, przedstawił środki transportu;

 • pokazywał różne znaczki pocztowe.

Dzieci słuchały tych opowieści z wielkim zainteresowaniem, a później same zadawały pytania, na które gość odpowiadał. Chętne dzieci przymierzały kurtkę listonosza i mówiły, że też w przyszłości chcą pracować w tym zawodzie. Całe spotkanie uwieńczyła wspólna zabawa. Dzieci bawiły się w ,,stary niedźwiedź mocno śpi”, a za niedźwiedzia oczywiście wybrały gościa. Na koniec spotkania był słodki poczęstunek dla wszystkich oraz wspólne pamiątkowe zdjęcie.

Zajęcia informatyczne


Społeczeństwo informacyjne to znak czasu, dlatego też już najmłodsi zostali objęci zajęciami informatycznymi, aby z łatwością wkroczyć w nowy etap życia. Zajęcia prowadzi p. Katarzyna Becher. W ramach zajęć przedszkolaki poznały:

1. zasady (Regulamin) obowiązujące w pracowni komputerowej;

     2. sprzęt znajdujący się w pracowni, potrafią nazwać, wskazać;

 1. zastosowanie komputerów w różnych dziedzinach życia;

 2. poznały zasady posługiwania się sprzętem komputerowym;

 3. nauczyły się samodzielnie uruchamiać/wyłączać komputer;

 4. doskonalą sprawność posługiwania się myszką oraz klawiaturą (głównie klawisz Spacja i klawisze strzałek);

 5. rozpoznają ikonę programu Paint;

 6. samodzielnie uruchamiają program Paint;

 7. posługują się przyciskami przybornika i polem kolorów. 

Koordynator projektu Zenobia Demczuk

 

Dodatkowe informacje