Gmina Podedwórze informuje, że zrealizowała Operację o tytule „Wyposażenie i odnowienie świetlicy wiejskiej w Podedwórzu”

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach Działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi.

Wniosek o dofinansowanie został złożony 30.03.2010r.

W dniu 30 marca 2010 r. została podpisana umowa pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego z siedzibą w Lublinie reprezentowanym przez Sławomira Sosnowskiego – Wicemarszałka Województwa i Jacka Sobczaka - Wicemarszałka Województwa.

a Gminą Podedwórze z siedziba w Podedwórzu jako Beneficjentem reprezentowanym przez Krzysztofa Chilczuka - Wójta Gminy

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego udzielono zamówienia dla Firmy MASTER-CIEŚLICKI Spółka Jawna mającej swą siedzibę w Białej Podlaskiej, ul. Kręta 10.

W dniu 17 czerwca 2010 r. Firma zakooczyła remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Podedwórzu. W wyniku tego odnowiono wewnątrz budynek świetlicy oraz wyposażono świetlicę w 4 stoły i 34 krzesła, stół bilardowy, sprzęt audio z funkcją karaoke, zestaw komputerowy z monitorem LCD, pomieszczenie kuchenne wyposażono w kuchnię gazową, 2 podgrzewacze cateringowe, kociołek elektryczny, zaparzacz elektryczny, termos konferencyjny, zmywarkę do naczyo oraz naczynia do podawania kawy i herbaty. Ponadto zakupiono 2 ławki parkowe, stół ogrodowy, parasol ogrodowy i 4 krzesła ogrodowe.

Świetlica wiejska jest dostępna dla mieszkaoców codziennie w godzinach od 14:00 do 20:00. W świetlicy organizowane są zebrania wiejskie oraz spotkania integracyjne.

Dodatkowe informacje