Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Beneficjent: Parafia Rzymsko-Katolicką p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu, Podedwórze 46, 21-222 Podedwórze Operacja, mająca na celu:
„Odnowa zabytkowego zespołu kościelnego wraz z zagospodarowaniem otaczającej go przestrzeni”

współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
Odnowa i rozwój wsi

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
W dniu 03 września 2009 r. w Podedwórzu została zawarta umowa o roboty budowlane pomiędzy Parafią Rzymsko-Katolicką p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu, Podedwórze 46, 21-222 Podedwórze reprezentowaną przez: Ks. Jana Liwaka – Proboszcza Parafii
a
PPUH RAPID Sp. z o.o. z siedzibą w Białej Podlaskiej przy ul. Prostej 7, reprezentowanym przez:
Pana Zenona Laszuka – Prezesa Zarządu

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Remont elewacji i dachu kościoła i ogrodzenia cmentarza kościoła w Podedwórzu”
Projekt dofinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 313, 322, 323 „ Odnowa i rozwój wsi”, tytuł operacji: „Odnowa zabytkowego zespołu kościelnego wraz z zagospodarowaniem otaczającej go przestrzeni”

Termin rozpoczęcia realizacji zadania ustalono na dzień podpisania umowy.
Termin zakończenia robót ustalono na 30 września 2011 r.
Na inspektora nadzoru powołano Panią Danutę Kossak- Szymańską

Kierownikiem budowy będzie Pan Krzysztof Henryk Twarowski

Dodatkowe informacje