Międzygminny Związek Celowy z siedzibą we Włodawie, którego członkami są:
Gmina Miejska Włodawa, Gmina Hańsk, Gmina Stary Brus, Gmina Sławatycze, Gmina Sosnówka,
Gmina Hanna, Gmina Podedwórze, w partnerstwie z powiatem włodawskim realizuje
Projekt: „Modernizacja i rozbudowa składowiska odpadów komunalnych we Włodawie
w celu utworzenia Zakładu Zagospodarowania Odpadów” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VI Środowisko
i czysta energia, Działania 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska, Kategoria II: Gospodarka
odpadami i ochrona powierzchni ziemi, współfinansowanego ze środków europejskich.

Całośc do pobrania w formie PDF tutaj

Dodatkowe informacje