Zgodnie z art. 28 .ustawy z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów / Dz. U. z 2003 r. Nr 178, poz. 1749 z późn. zm) w związku ze scaleniem gruntów wsi Piechy i części wsi Opole gm. Podedwórze zawiadamiam, że w dniu 20 lutego 2013 roku o godz. 10:00 w świetlicy w miejscowości Opole gm. Podedwórze odbędzie się zebranie uczestników scalenia wsi Piechy i części wsi Opole w sprawie odczytania decyzji Starosty Parczewskiego z dnia 1 lutego 2013 roku nr GN-III.6622.2.27.2011 dotyczącej zatwierdzenia projektu scalenia gruntów wsi Piechy i części wsi Opole gm. Podedwórze

 

<<<Całość dokumentu do pobrania w formacie PDF>>>