W dniu 20 lutego 2013 r. w świetlicy wiejskiej we wsi Opole, została przedstawiona uczestnikom scalenia, decyzja Starosty Parczewskiego zatwierdzająca projekt scalenia gruntów obrębu ewidencyjnego Piechy i części obrębu ewidencyjnego Opole, o łącznej powierzchnia 532.7142 ha położonych w gminie Podedwórze, powiat parczewski. Projekt został sporządzony przez działającego z upoważnienia Starosty Parczewskiego, geodetę Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie.

 

<<<Całość dokumentu do pobrania w formacie PDF>>>

Dodatkowe informacje