Termomodernizacja

logotyp - termomodernizacja

19 maja 2023 r. odbyła się Konferencja podsumowująca projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Podedwórze” który  jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.
Chociaż projekt obejmował trzy budynki - Zespół Placówek Oświatowych, Urząd Gminy i Świetlicę Wiejską w Podedwórzu - to w piątek 19.05.2023 r. wstęga została przecięta przed budynkiem świetlicy i oficjalnie oddaliśmy do użytkowania budynki objęte projektem termomodernizacji.

Gmina Podedwórze realizuje kolejne zadanie w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Podedwórze”, który  jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 5.2 Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.

Tytuł projektu: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Podedwórze”

Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Działanie: 5.2. Efektywność energetyczna sektora publicznego

Wartość Projektu: 1 859 787,94 zł

Koszty kwalifikowane projektu: 1 518 574,42 zł

Kwota dofinansowania: 1 290 941,23 zł

Cel główny:  poprawa efektywności zarządzania i wykorzystania energii w budynkach publicznych na terenie Gminy Podedwórze poprzez termomodernizację oraz zastosowanie instalacji odnawialnych źródeł energii.

Najważniejsze zadania: w ramach projektu termomodernizacji poddane zostaną cztery obiekty publiczne zlokalizowane na terenie Gminy Podedwórze, w tym:

 1. budynek Urzędu Gminy Podedwórze:
 • docieplenie ścian zewnętrznych styropianem wraz z wyprawą tynkiem cienkowarstwowym,
 • docieplenie stropu ostatniej kondygnacji,
 • ocieplenie podłogi na gruncie
 • modernizacja instalacji c.o.
 • wymiana instalacji oświetlenia na energooszczędne typu LED

 

 

 

 1. budynek Zespołu Placówek Oświatowych w Podedwórzu :
 • docieplenie stopodachu sali gimnastycznej,
 • docieplenie ścian zewnętrznych,
 • docieplenie ściany fundamentowej,
 • wymiana drzwi zewnętrznych,
 • wymiana instalacji solarnej wraz z istniejącym zasobnikiem c.w.u.
 • wymiana instalacji oświetlenia na energooszczędne typu LED

 

 

 

 

 1. budynek świetlicy wiejskiej w Podedwórzu:
 • docieplenie ścian zewnętrznych,
 • ocieplenie podłogi na gruncie,
 • docieplenie stropu,
 • wymiana drzwi zewnętrznych
 • modernizacja instalacji c.o.
 • wymiana instalacji oświetlenia na energooszczędne typu LED

 

 

 

 1. budynek świetlicy wiejskiej w Hołownie:
 • docieplenie stropu ostatniej kondygnacji nad pomieszczeniami świetlicy,
 • docieplenie ścian zewnętrznych,
 • ocieplenie podłogi na gruncie,
 • wymiana drzwi zewnętrznych i wrót garażowych
 • wymiana okien na okna PCV
 • modernizacja instalacji grzewczej: źródłem ciepła dla budynku będzie pompa ciepła, wykonanie instalacji kotłowni.

 

 

Przewidywane produkty i rezultaty:

 1. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej – 42,4575 MWh/rok
 2. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE – 16,71 MWht/rok
 3. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 145,71 ton równoważnika CO2/rok
 4. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 1567,84 GJ/rok
 5. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych – 0,025 MW
 6. Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych 580 788,89 kWh/rok
 7. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE – 2 szt.

 

 

www.mapadotacji.gov

Gmina Podedwórze zakończyła kolejne zadanie z projektu pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Podedwórze”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Całkowita wartość projektu wynosi 1 859 787,94 zł, z czego koszty kwalifikowane wynoszą 1 518 574,42 zł, a kwota dofinansowania: 1 290 941,23 zł.

Dodatkowe informacje