W niedzielę 9 lipca b.r. w Mostach (gmina Podedwórze) odbył się „Piknik  Rodzinny”,  zorganizowany  przez  Jana  Ciemniewskiego –sołtysa wsi Mosty, Gminną Bibliotekę Publiczną w Podedwórzu oraz Wspólnotę Gruntową Wsi Mosty. Licznie zgromadzeni mieszkańcy mieli okazję obejrzeć występy i posłuchać piosenek w wykonaniu wielu
zespołów ludowych. Na scenie wystąpili: „Łuczyna” z Brześcia na Białorusi, „Rodinońka” z Kowla na Ukrainie, „Śpiewam, bo lubię”
z Łomaz oraz „Rumenok” z Hołowna i „Wrzeciono” z Podedwórza.
Chętni u czestnicy pikniku – dzieci i dorośli – brali udział w wielu grach i  konkursach,  prowadzonych  przez  animatorkę  Justynę  Golonkę.
Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe, a pozostali słodycze.
   

    Mieszkańcy  Mostów  i  okolic  mieli możliwość  obejrzenia wystawy  przygotowanej  przez  Gminną  Bibliotekę  Publiczną
w  Podedwórzu,  która  poświęcona  była  „Kulturze  pogranicza”  oraz działalności  biblioteki  (m.in.  spotkaniom  prowadzonym  dla  dzieci,
młodzieży i dorosłych).
  

    Pozostałymi  atrakcjami na  „Pikniku  Rodzinnym”  w  Mostach były: malowanie buzi dla dzieci, mierzenie ciśnienia i cukru, pokaz
udzielania  pierwszej  pomocy  zaprezentowany  przez  Samodzielną Grupę  Ratowniczą  z  Lublina  oraz  stoiska:  Avonu,  z  zabawkami
i lodami, gastronomiczne z kiełbaską z grilla i napojami.

Dodatkowe informacje