MZC

Międzygminny Związek Celowy z siedzibą we Włodawie, który od 6 lat zarządza gospodarką odpadami komunalnymi na terenie gmin Hanna, Hańsk, Podedwórze, Sławatycze, Sosnówka, Stary Brus i m. Włodawa postanowił,  jak co roku, doręczyć wszystkim właścicielom nieruchomości informacje o wysokości  tzw. opłaty śmieciowej.


.

Załączniki:
Pobierz plik (terminy_opBat.pdf)UCHWAŁA NR XVI.53.17[w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi]187 kB
Pobierz plik (stawki_opBat.pdf)UCHWAŁA NR XVI.52.17[w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalania stawki opłaty za pojemnik]199 kB

Opłaty za gospodarowanie odpadami na indywidualne numery kont
Przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości położonych na terenie gmin: Hanna, Hańsk, Podedwórze, Sławatycze, Sosnówka, Stary Brus i miasta Włodawa, należących do Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie, o obowiązku wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na indywidualny numer konta bankowego nadany każdej nieruchomości. Indywidualne konta bankowe zostały uruchomione w 2013 roku w trosce o bezpieczeństwo dokonywanych przez Państwa wpłat. Opłata za odpady komunale zostanie bezpośrednio zaksięgowana na karcie ewidencyjnej mieszkańca, co uchroni Państwa przed wszelkimi pomyłkami, np. w przypadku zbieżności nazwisk. Indywidualny numer rachunku otrzymali Państwo w informacjach o wysokości opłaty doręczonych na początku 2016 roku wraz z aktualną tabelą płatności.

Załączniki:
Pobierz plik (komunikat_v3.pdf)Trwa weryfikacja deklaracji śmieciowych[PDF]346 kB

Od 3 października obowiązuje nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Poniżej znajdują się pliki do pobrania.

Instrukcja jak prawidłowo wypełnić deklarację dostępna na stronie MZC

   W ostatnich tygodniach uczestniczyliśmy w festynach organizowanych przez gminy Hanna, Hańsk i Sławatycze. Inicjatywa ma na celu ułatwienie dostępu do informacji dla mieszkańców, którzy z różnych przyczyn nie mogą odwiedzić naszego biura. 

    W Mobilnym Punkcie Informacyjnym można zasięgnąć szereg informacji na temat zasad gospodarowania odpadami obowiązującymi na terenie Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie. Można otrzymać druk deklaracji, harmonogram odbioru odpadów oraz ulotkę informacyjnąwyjaśniającą szczegółowo działanie systemu gospodarki odpadami po nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach po 1 lipca 2013 roku.

Zapraszamy również na festyny rodzinne do gmin Podedwórze i Sosnówka. Szczegóły już wkrótce.

Firmy MPGK i GZK zajmą się wywozem odpadów z gmin należących do MZC. Podpisanie umów zaplanowane jest na 29 czerwca.
29 maja odbyło się publiczne otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym pn. "Odbiór i transport odpadów komunalnych (lata 2015 - 2017) pochodzących z terenu gmin należących do Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie". W wymaganym terminie swoje oferty złożyło trzech wykonawców. Najkorzystniejsze okazały się propozycje firm MPGK Sp. z o.o. oraz GZK Sp. z o.o. Umowa z firmami zostanie podpisana na okres 21 miesięcy. Od 1 lipca MPGK obsłuży miasto Włodawę oraz gminy: Hanna, Sławatycze, Podedwórze i Sosnówka, natomiast GZK usługę wywozu będzie realizowała w gminach Hańsk i Stary Brus.

Szanowni Państwo,

Prosimy wszystkich właścicieli nieruchomości, położonych na terenie gmin: Hanna, Hańsk, Podedwórze, Sławatycze, Sosnówka, Stary Brus i miasta Włodawa, należących do  Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie, o bieżące aktualizowanie danych telekontaktowych. Ułatwi to kontakt w rozwiązywaniu ewentualnych rozbieżności związanych z płatnościami, co uchroni Państwa przed dodatkowymi kosztami.

Aktualizacja danych kontaktowych nie wymaga składania korekty deklaracji. Uaktualnienia można dokonać w biurze Związku przy ul. Żołnierzy WiN 22, bądź telefonicznie (po krótkiej weryfikacji) pod numerem telefonu: (82) 572 58 56.

_____________________________________________________

W dniu 23 września br. odbyła się uroczystość otwarcia Zakładu Zagospodarowania Odpadów we Włodawie. Wartość inwestycji wynosi 13 596 310,36 zł, z czego 7 640 199,93 zł to kwota dofinansowania ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013. Zakład powstał z inicjatywy gmin członkowskich Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie, do którego należy miasto Włodawa i gminy: Hanna, Hańsk, Podedwórze, Sławatycze, Sosnówka, Stary Brus. Głównym celem działalności zakładu jest przetwarzanie odpadów komunalnych wytwarzanych na  terenie gmin członkowskich. Status instalacji regionalnej zobowiązuje również zakład do przetwarzania odpadów pochodzących z innych gmin regionu centralno-wschodniego Lubelszczyzny.

Uroczystość uświetnili przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych w osobach Wojciecha Wilka - Wojewody Lubelskiego, Sławomira Sosnowskiego - Marszałka Województwa Lubelskiego, Zdzisława Strycharza - Doradcy Prezydenta Lublina, Wiesława Holaczuka i Edwarda Łągwy - Starostów Włodawskich, Jerzego Września – Burmistrza Włodawy, Marka Kopieniaka, Grażyny Kowalik, Krzysztofa Chilczuka, Krzysztofa Bruczuka, Dariusza Trybuchowicza, Pawła Kołtuna – wójtów gmin członkowskich w asyście swoich skarbników i przewodniczących rad.

Aktu symbolicznego przecięcia wstęgi dokonano na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów.
W uroczystości wziął udział również proboszcz Parafii p.w. Najświętszego Serca Jezusowego we Włodawie – ks. kan. Stanisław Dadas, który zainicjował modlitwę w intencji budowniczych i pracowników zakładu. Po części oficjalnej dyrektor Hubert Ratkiewicz dokonał krótkiej prezentacji obiektu.

Kolejna część uroczystości odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta we Włodawie. Romuald Dydiuk - Przewodniczący Zarządu Międzygminnego Związku Celowego, przedstawił zgromadzonym rys historyczny powstania związku oraz budowy zakładu. Następnie dyrektor zakładu, zaprezentował zebranym technologię unieszkodliwiania odpadów w kontekście aktualnych wymogów formalnoprawnych jak też w perspektywie przyszłych zamierzeń technologiczno-środowiskowych.

Z mównicy płynęły podziękowania, gratulacje oraz życzenia. Zaproszeni goście byli pod wrażeniem dokonań osób zaangażowanych w powstanie i realizację projektu. Deklarowali też wsparcie w dalszych działaniach związku na rzecz efektywnej gospodarki odpadami komunalnymi.

      Zarząd Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie, jako zarządzający systemem gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gmin: Włodawa m., Hanna, Hańsk, Podedwórze, Sławatycze, Sosnówka i Stary Brus przypomina, że opłaty za gospodarowanie odpadami należy wnosić bez wezwania w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca za miesiąc miniony.

Dodatkowe informacje