Promocja PROW

 

 „Europejski   Fundusz   Rolny   na   rzecz   Rozwoju   Obszarów Wiejskich:

Europa   inwestująca   w   obszary   wiejskie.”

 

Gmina Podedwórze  informuje, że realizuje Operację o tytule „ Boisko sportowo – rekreacyjne z wyposażeniem”.

     Celem Operacji jest  poprawę stanu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, wzmocnienie więzi międzyludzkich z terenu objętego działalnością Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań”, promocja miejscowości, pobudzenie i aktywizacja mieszkańców miejscowości i gminy poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej.

     Operacja  współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania  413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt, objęta Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

     W odpowiedzi na  Konkurs I/2012 ogłoszony przez Lokalna Grupę Działania „ Jagiellońska Przystań”  w ramach działania „ Male projekty”, Gmina Podedworze złożyła w dniu 11 czerwca   2012 r  wniosek o dofinansowanie   operacji „ Boisko sportowo – rekreacyjne z wyposażeniem”

W dniu 25 września 2013 r. została podpisana umowa o numerze: 01774-6930-UM0342687/12 pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego z siedzibą w Lublinie reprezentowanym przez  Sławomira Sosnowskiego – Wicemarszałka Województwa  i Jacka Sobczaka - Wicemarszałka Województwa, a Gminą Podedwórze z siedzibą w Podedwórzu jako beneficjentem reprezentowanym przez Krzysztofa Chilczuka - Wójta Gminy.

Całkowita wartość operacji – 6 772,71 zł

Wartość dofinansowania - 5 418,16 zł  co stanowi 80%  kwoty poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego udzielono zamówienia  dla Pani Katarzyny Zieńczuk, Opole 79, 21-222 Podedworze, Umowa o dzieło Nr WZU.032.61.2012 z dnia 22 listopada 2012 r.  na wykonanie boiska sportowo- rekreacyjnego z wyposażeniem.

Boisko zostało wykonane  na działce nr 136 w miejscowości Mosty oraz odebrane przez Beneficjenta 17 października 2013 r.

 

 

 

 „Europejski   Fundusz   Rolny   na   rzecz   Rozwoju   Obszarów Wiejskich:

Europa   inwestująca   w   obszary   wiejskie.”

 

     Gmina Podedwórze  informuje, że realizuje Operację o tytule „ Altanka w przestrzeni publicznej – miejsce aktywizacji mieszkańców”.

     Celem Operacji jest  poprawę stanu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, wzmocnienie więzi międzyludzkich z terenu objętego działalnością Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań”, promocja miejscowości, pobudzenie i aktywizacja mieszkańców gminy poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w formie altany.

     Operacja  współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania  413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt, objęta Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

     W odpowiedzi na  Konkurs I/2012 ogłoszony przez Lokalna Grupę Działania „ Jagiellońska Przystań”  w ramach działania „ Male projekty”, Gmina Podedworze złożyła w dniu 11 czerwca   2012 r  wniosek o dofinansowanie   operacji „ Altanka w przestrzeni publicznej – miejsce aktywizacji mieszkańców”

     W dniu 11 września 2013 r. została podpisana umowa o numerze: 01735-6930-UM0342685/12 pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego z siedzibą    w Lublinie reprezentowanym przez  Sławomira Sosnowskiego – Wicemarszałka Województwa  i Jacka Sobczaka - Wicemarszałka Województwa, a Gminą Podedwórze z siedzibą w Podedwórzu jako beneficjentem reprezentowanym przez Krzysztofa Chilczuka - Wójta Gminy.

Całkowita wartość operacji – 8 900,00 zł

Wartość dofinansowania - 7 120,00 zł  co stanowi 80%  kwoty poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

     W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego udzielono zamówienia  dla Pana Rafała Waszczuka, ul. Polna 23, 21-205 Jabłoń,   Umowa o dzieło Nr WZU.032.28.2013 z dnia 12 września 2013 r.  na wykonania i ustawienie w terenie altanki.

     Altanka została wykonana i ustawiona w terenie na działce nr 82 w miejscowości Antopol oraz odebrana przez Beneficjenta 16 września 2013 r.

 

    

      11 września 2011 r. wszyscy mieszkańcy i zaproszeni goście zebrali się na gościńcu pod bocianem aby bawić się na imprezie kulturalno – rekreacyjnej „Mosty – świętujemy z Naturą 2000”.
W organizację imprezy zaangażowali się mieszkańcy Mostów. Panie przygotowały pyszne potrawy, było coś na słono i na słodko, pyszne ciasta, potrawy z ryb i mięsa, wszystko znikało ze stołu.
Kto się posilił mógł oglądać występy na tarasie. Do Mostów zaproszono zespół „Wrzeciono”, chór z Zespołu Placówek Oświatowych w Podedwórzu pod batutą Elżbiety Szpil, a także grupę cyrkową z Zaliszcza „Mali wytrwali”.
Aby przybliżyć zebranym na imprezie na jakim terenie się znajdujemy, ornitolog Marek Kołodziejczyk wygłosił wykład o otaczającej nas przyrodzie. Na zakończenie ornitolog przygotował konkurs przyrodniczy, najlepiej znającymi przyrodę okazały się dzieci, wygrywając w tym konkursie z dorosłymi.
Organizatorzy przygotowali również konkurs historyczny o wsi Mosty. Najlepiej znająca historię swojej wsi okazała się Wiktoria Zielonka z Mostów. Gratulujemy zwycięzcom!
Podczas imprezy publiczność mogła oglądać wystawę zdjęciowo-historyczną, która cieszyła się dużym zainteresowaniem. Dzięki tej wystawie zdjęcia leżące głęboko w starych kufrach ujrzały światło dzienne, a oglądający mogli poznać historię Mostów. Przypomnieniem jak dawniej w Mostach bywało była także przygotowana przez mieszkanki Mostów wystawa rękodzieła ludowego, ubrań i przedmiotów używanych dawniej na wsi.
Serdeczne podziękowania należą się mieszkańcom Mostów za przygotowanie tak wspaniałego spotkania integracyjnego.

 

<<< Zapraszamy do galerii >>>

 

   

     4 września 2011r. mieszkańcy wsi Rusiły oraz licznie przybyli goście nie tylko z gminy Podedwórze wspólnie bawili się na Imprezie kulturalno-rekreacyjnej „Święto pieczonego prosiaka we wsi Rusiły”
Wszyscy przybyli na imprezę, po raz pierwszy organizowaną we wsi Rusiły spędzili czas w przyjaznej atmosferze, wspólnej zabawie, rozmowach oraz degustacji przygotowanych wyrobów.
A było w czym wybierać. Mieszkanki wsi Rusiły wykazały się dużymi zdolnościami cukierniczymi piekąc przepyszne i bardzo różnorodne ciasta, potwierdzeniem ich smaku był fakt, że znikały z ustawionych tac w mgnieniu oka. 
Niech żałują Ci, którzy nie zdążyli spróbować.
Przygotowane wędliny przez Mariana Miszczuka cieszyły się nie mniejszym wzięciem. Ustawiła się kolejka chętnych do spróbowania „Kaszanki Marianka”, ”Szynki wędzonej  w dymie dębowym” , „ kiełbasy białej z Brataszówki”, „Wątrobianki”, „Salcesonu rusiłowskiego z pożyrki” i wielu innych.
Punktem programu, na który czekali zebrani była degustacja „pieczonego prosiaka", którego pieczenie odbywało się w trakcie trwania imprezy, zebrani mogli przyjrzeć się całemu procesowi pieczenia, degustacja więc tym bardziej przyciągała wszystkich zebranych, smakowity zapach jaki się unosił był w stanie skusić każdego.
To wszystko było dla ciała, ale oczywiście było też dla ducha.
Na scenie pięknie udekorowanej, wystąpił zespół „Rumenok”, grupa cyrkowa „Mali wytrwali” i zespół „Wrzeciono”.
Ale to, na co wszyscy czekali to był występ mieszkańców wsi Rusiły w przedstawieniu „Między Brataszówką, a Ostrówkami" , z humorem odegrano obrzęd swatów. Publiczność reagowała brawami i śmiechem, co jest najlepsza recenzja dla „aktorów”, jeśli nawet są amatorami.

Mieszkańcy przygotowali wystawę zdjęciowo-historyczną o historii swojej wsi i jej mieszkańcach, zorganizowali piękne stoisko z wyrobami rękodzieła ludowego.

Organizatorzy przygotowali konkursy z nagrodami. Konkurs historyczny dla dzieci i dorosłych przygotowała Pani Teresa Wilkowska. Konkurs sprawnościowy Marcin Andrysiuk.
Niedzielna impreza zakończyła się zabawą taneczna z zespołem „METAF”

W tym miejscu należą się bardzo duże podziękowania wszystkim zaangażowanym mieszkańcom wsi Rusiły za włożona pracę i poświecony czas.
Warto było!

Zapraszamy do galerii:

 <<<dekoracje>>>

<<<reportaż>>>

<<<wystawa>>>


Gmina Podedwórze informuje, że zrealizowała Operację o tytule „Wyposażenie i odnowienie świetlicy wiejskiej w Podedwórzu”

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach Działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi.

Wniosek o dofinansowanie został złożony 30.03.2010r.

W dniu 30 marca 2010 r. została podpisana umowa pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego z siedzibą w Lublinie reprezentowanym przez Sławomira Sosnowskiego – Wicemarszałka Województwa i Jacka Sobczaka - Wicemarszałka Województwa.

a Gminą Podedwórze z siedziba w Podedwórzu jako Beneficjentem reprezentowanym przez Krzysztofa Chilczuka - Wójta Gminy

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego udzielono zamówienia dla Firmy MASTER-CIEŚLICKI Spółka Jawna mającej swą siedzibę w Białej Podlaskiej, ul. Kręta 10.

W dniu 17 czerwca 2010 r. Firma zakooczyła remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Podedwórzu. W wyniku tego odnowiono wewnątrz budynek świetlicy oraz wyposażono świetlicę w 4 stoły i 34 krzesła, stół bilardowy, sprzęt audio z funkcją karaoke, zestaw komputerowy z monitorem LCD, pomieszczenie kuchenne wyposażono w kuchnię gazową, 2 podgrzewacze cateringowe, kociołek elektryczny, zaparzacz elektryczny, termos konferencyjny, zmywarkę do naczyo oraz naczynia do podawania kawy i herbaty. Ponadto zakupiono 2 ławki parkowe, stół ogrodowy, parasol ogrodowy i 4 krzesła ogrodowe.

Świetlica wiejska jest dostępna dla mieszkaoców codziennie w godzinach od 14:00 do 20:00. W świetlicy organizowane są zebrania wiejskie oraz spotkania integracyjne.

Dodatkowe informacje