Woda i ścieki

Informujemy, że w dniu 22 grudnia 2022 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Lublinie zatwierdził ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Podedwórze, na okres 18 miesięcy
W związku z powyższym od 30 grudnia 2022 r. obowiązują nowe ceny i stawki opłat dotyczących zaopatrzenia w wodę i ścieki

Dodatkowe informacje